Kỹ Thuật Điện Tử TH

Kỹ Thuật Điện Tử TH

Công Ty TNHH Kỹ thuật điện tử TH
82 Đường 13, P.Phước Bình, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: (+84.28).3728.1992
Fax: (+84.28).37281992
info@thetech.com.vn
www.thetech.com.vn
Skype & Whatsapp: (84)867600900/ 932495909