Định nghĩa từ ngữ:
 • Ngày đăng ký: là ngày Shopnow nhận được tiền thanh toán, nếu ngày nhận tiền trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ thì sẽ được tính vào ngày làm việc gần nhất tiếp theo.
 • Ngày kích hoạt: là ngày bạn nhận được thông tin dịch vụ được gửi từ hệ thống của Shopnow.
 • Ngày bàn giao: là ngày Shopnow hoàn tất mọi công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng. Tùy tính chất mỗi dự án sẽ có ngày bàn giao khác nhau, ngày bàn giao sẽ được Shopnow thông báo qua email.

Đối với các loại dịch vụ liệt kê sau đây. Shopnow cam kết hoàn tiền từ thời điểm dịch vụ đăng kí dịch vụ hoàn tất, cụ thể:

STT Loại dịch vụ Dưới 3 ngày Từ 3 ngày đến ngày bàn giao. Sau thời điểm bàn giao.
1 Website trọn gói 3 triệu Hoàn 100% phí các ứng dụng (add-on).
Hoàn 100% phí chức năng phát sinh.
Hoàn 50% phí đăng ký hosting
(*) Không hoàn tiền với các dịch vụ khác như: tên miền hoặc SSL được khuyến mãi kèm theo (nếu dịch vụ đã được kích hoạt).
Hoàn 100% phí các ứng dụng (add-on). .
Hoàn 50% phí chức năng phát sinh.
(*) Không hoàn tiền với các dịch vụ khác như: tên miền, hosting hoặc SSL được khuyến mãi kèm theo (nếu dịch vụ đã được kích hoạt).
Không áp dụng chính sách hoàn tiền (*).
2 Dịch vụ thiết kế Logo Hoàn 50% tổng chi phí.
(Vẫn cung cấp các phương án thiết kế, nhưng không thực hiện chỉnh sửa và bàn giao tập tin gốc).
Không áp dụng chính sách hoàn tiền. Không áp dụng chính sách hoàn tiền.
 
Lưu ý:
 • Các loại dịch vụ không được liệt kê tại bảng trên sẽ không được áp dụng chính sách hoàn tiền.
 • Chính sách hoàn tiền còn được thể hiện trong Hợp Đồng, trường hợp các điểu khoản hoàn tiền trong hợp đồng khác với thỏa thuận sử dụng này thì Shopnow thực hiện theo Hợp Đồng.
 • Khách hàng pháp nhân Doanh Nghiệp: làm biên bản trả dịch vụ + xuất hóa đơn trả dịch vụ.
 • Khách hàng cá nhân: làm biên bản trả dịch vụ và hủy hóa đơn.
(*) Trừ trường hợp lỗi nghiêm trọng khiến website không hoạt động hoặc các tính năng đã bàn giao sai lệch so với Phụ Lục Hợp Đồng (ngoại trừ trường hợp bất khả kháng hoặc các tính năng chưa tới thời hạn bàn giao). Áp dụng chính sách hoàn tiền dựa trên số ngày không sử dụng và các tính năng còn lại Shopnow chưa hoàn tất.
Số tiền hoàn lại được tính như sau:
Tiền hoàn lại = Tổng tiền đã nộp - [Phí dịch vụ khác + Phí xử lý thuế + Phí chuyển khoản]
 • Phí dịch vụ khác: tên miền, hosting hoặc SSL được khuyến mãi kèm theo (nếu dịch vụ đã được kích hoạt).
 • Phí xử lý thuế: chi phí liên quan hóa đơn đã xuất (nếu có).
 • Phí chuyển khoản: phí chuyển khoản trả lại mà ngân hàng thu.

Ví dụ: Ngày 01/10/2022 Khách hàng đăng ký dịch vụ Web của Shopnow gói Website trọn gói 3 triệu và được tặng 1 tên miền .com, 1 hosting 1 GB, 1 chứng chỉ bảo mật website SSL, tổng chi phí bao gồm:
 • Phí hoàn thiện web: 3.000.000 đ
 • Phí tên miền .com: 350.000 đ (được tặng miển phí 1 năm đầu tiên)
 • Phí tên hosting 1 GB: 1.250.000 đ (được tặng miển phí 1 năm đầu tiên)
 • Phí đăng ký chứng chỉ bảo mật SSL: 500.000 đ (được tặng miển phí 1 năm đầu tiên)
 • Tổng chi phí dịch vụ: 3.000.000 đ
 • VAT (0%): 0 đ
 • Tổng chi phí khách hàng phải trả: 3.000.000 đ
 • Tổng thời gian bàn giao là 10 ngày

Trường hợp 1: Ngày 02/10/2022 (trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng ký) khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ và hoàn tiền -> Shopnow hoàn số tiền khách hàng đã thanh toán trừ đi chi phí đăng ký tên miền .com, 50% phí đăng ký hosting 1 GB  và phí đăng ký chứng chỉ bảo mật SSL : 3.000.000 đ – 350.000 đ - 625.000 đ - 500.000 đ  = 1.525.000 đ (chưa tính phí chuyển tiền của ngân hàng và các loại thuế liên quan).
 • Trường hợp khách hàng xuất hóa đơn trả dịch vụ: hoàn theo công thức, bao gồm 0% VAT: 1.525.000 + 0 đ = 1.525.000 đ
 • Trường hợp khách hàng không xuất hóa đơn trả dịch vụ: hoàn theo công thức và trừ 20% thuế Doanh Nghiệp: 1.525.000 đ – 305.000 đ = 1.220.000 đ

Trường hợp 2: Ngày 10/10/2022 (trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký, chưa vượt qua ngày bàn giao) khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ và hoàn tiền, dịch vụ đã xuất hóa đơn -> khách hàng làm biên bản thanh lý dịch vụ + chi phí liên quan hóa đơn (nếu có), sau đó Shopnow hoàn tiền gói website 3 triệu chưa sử dụng trừ đi chi phí tên miền .com, 100% phí hosting và phí đăng ký chứng chỉ bảo mật SSL: 3.000.000 đ – 350.000 đ – 1.250.000 đ - 500.000 đ  = 900.000 đ
 • Trường hợp khách hàng xuất hóa đơn trả dịch vụ: hoàn theo công thức, bao gồm 0% VAT: 900.000 đ + 0 đ = 900.000 đ
 • Trường hợp khách hàng không xuất hóa đơn trả dịch vụ: hoàn theo công thức trừ 20% thuế Doanh Nghiệp: 900.000 đ -  180.000 đ = 720.000 đ