Gói dịch vụ áp dụng:

  • Gói Doanh nghiệp (Thiết kế trang web theo yêu cầu, không áp dụng cho gói thiết kế trọn gói chi phí 3.000.000 vnđ)
Điều kiện bàn giao:
  • Thời hạn đăng ký tối thiểu 1 năm.

Quy trình bàn giao:
1. Tiếp nhận yêu cầu bàn giao qua email contact@shopnow.com.vn hoặc qua hotline: 0937 147 707
2. Thời gian xử lý: 3 ngày làm việc từ khi tiếp nhận yêu cầu
3. Thông tin bàn giao bao gồm:
- Liên kết tải mã nguồn bao gồm database (cơ sở dữ liệu) và source (các tập tin mã nguồn)
- Biên bản bàn giao

 Chính sách hỗ trợ:
Không bảo hành và hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến mã nguồn đã bàn giao